ВСИЧКИ, които имат сключени „Договори за банков кредит със сключена застраховка „Живот на получатели на кредити” в „ДЗИ” АД ( „наследени” от Пощенска банка) и ипотечни договори за обезпечаване на тези кредити НЕКА СЕ ОБАДЯТ, посредством контактната форма на този сайт, за да бъдат отървани от банкерското робство, да спасят парите и ипокераните си имоти и да получат полагащите им се обезщетения от тази банка, чрез готовия за предявяване колекгивен иск срещу Пощенска банка ! ВСИЧКИ, които имат сключени договори за ипотечни кредити БЕЗ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОДИ с банки : „Пиреос”, „Райфайзен”, „ДСК” , „Пощенска банка” и „ОББ” НЕКА СЪЩО СЕ ОБАДЯТ, за да бъдат отървани от банкерското робство , чрез готовите за предявяване колекгивни искове срещу тези банки !
ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница >  компютърните ми умения и способности >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 
.

 СV - моите прекрасни компютърни  умения

.

 образования

квалификации

чужди езици

компютри умения

доказателства

 

1.

MOUS (expert) - Microsoft Office User Specialist   

.

Отлично владея най-новите и старите версии на операционните систе- ми на Microsoft , както и приложния софтуер, а именно :

 1. Версии на операционните системи - от Windows XP Professional, та до Windows 95 и MS-DOS ;

 2. Microsoft Office 2003 - ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, InfoPath, OneNote, Publisher, Front Page 2002 ) ;

 3. Internet Explorer .

.
2.

ACE  - Adobe Certified Expert  

.
Отлично владея следните софтуерти продукти на Adobe :
 1. Приложения за графичен дизайн - Adobe Illustrator, Adobe InDesign Corel Draw, Adobe PhotoShop 8.0 , Adobe Image Ready 8.0 ;

 2. Приложениeто -  Adobe Acrobat 6.0 Professionall - за създаване, четене публикуване и обмяна на документи в универсалния за това формат Portable Docu - ment Format (PDF) .

.
3.

Autodesk software user

.
Много добре владея следния софтуерeн продукт на Autodesk :
 1. AutoCAD 2005
.
4.

Специалист-виртуоз  -  Уеб дизайн, Уеб изкуство

.
Отлично владея необходимия ми за сътворяването на Уеб сайтове, Уеб дизайна и Уеб изкуството софтуер, като например :
 1. Java Script ;
 2. Dreamweaver MX 2004, Flash MX 2004, Fireworks ;

 3. Front Page 2002 ;

 4. Adobe Go Live , Image Ready 8.0 ;

 5. HTLM, XML CSS, FTP ;

 6. Internet Explorer - браузър  ;

 7. Netskape - браузър ;

 8. Opera - браузър ;

 9. Lynx - текстов браузър ;

 10. и всичко друго, което ми е необходимо.

.
5.

Мултимедиен специалист

.
Много добре владея различни софтуерни продукти за :
 1. запис и възпроизвеждане на музика и всякакви звукови файлове;
 2. създаване на филми - видеоредактиране.

.
6.

Надявам се че :

.

като разглеждате този сътворен от мен огромен сайт, то сами се убежда- авате  в прекрасните ми компютърни умения, дарби и способности .

.
.

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 Сега  от по-долу дадените връзки може да изберете, какво желаете да  разгледате по-нататък  

 
 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   14-06-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов